Kaktus – Succulenter
Lättskötta växter. Succulenter har förmågan att lagra vatten i sina blad och klarar sig då med längre perioder utan vatten