Hoya – Porslinsblomma
Porslinsblomma en gammal sort i hemmen. Enkla lätt sköta växter.