Vildpelargoner
Dessa sorter är just vilda sorter. Många av sorterna kommer från Södra Afrika. En del från Medelhavsområdet. Ett P. före namnet betecknar dem som vildpelargoner