Större sticklingar och plantor

Sorterna har kommit lite längre i växandet