Kulturhistoriska pelargoner
Gamla sorter många med historia