Spaljepelargoner Högväxta sorter
Sorter som oftast behöver stöd.. De kan bli flera meter höga. Snabbväxande