Spaljepelargoner Högväxta sorter

Sorter som oftast behöver stöd.. De kan bli flera meter höga. Snabbväxande