Frukt bär ätbart
Många av våra sorter har bra zoner för odling i norr