Odensjö pelargoner
Sorter som Odensjö företaget tagit fram, många med vackra blad och blommor