Zonartic pelargoner

Underbart vackra!

Finns som rotat och orotade sticklingar