Perenner fleråriga växter
Många av sorterna har höga zon angivelser