Häck växter
Här hittar ni sorter av våra häckväxter som säljs oftast som orotade sticklingar. Det finns även rotat.
De flesta av sorterna är tåliga och har god härdighet.