Westside | BLOMKRUKAN

    50

Mörk rosa mot cerisa hållet.. dubbla blommor

Bladen är gröna med en svart medaljong i mitten av bladet

Förädlare Brian West