Dessa vackra zonartic pelargoner.. mkt vackra sorter!

Finns som rotat och orotade sticklingar