A MINSTA ordersummor | BLOMKRUKAN

Minsta ordersumma om

'Hårda' varor samt diverse växter där gäller minsta ordersumma 180 kr (sept-december då tiden räcker till mer så okay med varuvärde av 120kr som minst)

Pelargoner där gäller minsta ordersumma 135 kr 

Fröer från pelargoner - Ordergräns om 120 kr