P. fragans variegatum Äldre stickling | BLOMKRUKAN

    70

Svagt krämgula/ljusare ytterkanter på bladen Likadana blommor som

P. fragans

Bilden från P. fragans blommor