Fiat Enchantress | BLOMKRUKAN

    68

Fiat Enchantress

Halv-dubbel rosa blomma med lite vitt i ögat. storvuxen sort med också stora blomklasar.

Fiatsorterna kom till i Frankrike omkring 1870-talet skrivs det. Fiatsorterna har mycket stora blomställningar och växter stort/kraftigt Fiat Enchantress - Intro Miller 1948