Elnaryds Romance Toppade höststicklingar | BLOMKRUKAN

    179G2

Pelargon Elnaryds ROMANCE

Dubbla rosa blommor med ljusare undersida (typ miniatyr, kompakt växande)

Utsedd till Folkets Pelargon år 2012

Förädlare Karin Lund Hansen