Elnaryds Alexis äldre | BLOMKRUKAN

    Åt

Stjärnpelargon

Dubbla vita blommor som har aningens rosa i mitten av blomman.

Förädlare Karin Lund Hansen 2008