Colibri - Smultron och mjölktyp OROTAD | BLOMKRUKAN

    Y8

Colibri

Smultron och Mjölktyp

Röda blommor med vitt inslag ...

Colibri skrivs ha planterats i Karl Johansparken i Norrköping sedan 1940- talet Zonal

Östergötland landskapspelargon COLIBRI