P. australe små flera grenar pg | BLOMKRUKAN

    70

Vildpelargon med vita blommor skir skir i sitt växtsätt från början men den blir stor å tät å fin när den blir vuxen